Aurinkoista kesää kaikille!

3. Vuorovaikutus, viestintä ja osallistaminen

Haasteet tällä hetkellä

 • Digitaalisten palveluiden viestintä ja vuorovaikutus kaipaa suunnitelmallisuutta ja selkeytystä: tukipalvelutuottajien tehtävät ja vastuut eivät ole kentälle selkeitä.
 • Opetushenkilöstön roolia heitä koskevissa TVT-uudistuksissa kasvatettava.
 • Uudistusten läpiviennissä aikataulutus ja pilotointi kaipaavat kehitystä.
 • Yksiköillä on vaikeuksia moninaisten viestintäkanavien käyttämisessä ja seuraamisessa.

Tavoitteet ja toiminta

Tavoite: Oikea tieto – oikealle henkilölle – oikeaan aikaan.

 

 • Varhaiskasvatuksen, koulujen ja lukioiden vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen kasvattaminen. 
   1. Luodaan ja jalkautetaan opetuksen viestintäohjeistus, joka kattaa sisäisen (henkilökunta ja muut kaupunkiorganisaation toimijat) ja ulkoisen (oppilaat, huoltajat ja muut sidosryhmät) viestinnän. (Eduks ja yksiköt)
   2. Noudatetaan sosiaalisen median viestinnässä kaupungin Varhaiskasvatuksen ja opetuksen somestrategiaa 2021 (aukeaa uuteen ikkunaan) sekä kaupungin viestintäohjeistusta (aukeaa uuteen ikkunaan). (Yksiköt)
 • TVT-uudistuksissa osallistetaan henkilöstö, johon uudistukset vaikuttavat. 
   1. Uudistusten yhteissuunnittelua lisätään ja uudistuksia testataan pilottien avulla. (Tietohallinto)
   2. Uudistukset aikataulutetaan ja henkilöstölle tarjotaan asianmukaiset käyttöönottokoulutukset. (Eduks)
 • Digitaalisen toimintaympäristön muutosten tiedottaminen on selkeää. 
  1. Digiympäristöä koskevien muutosprosessien tiedottamisen kehittäminen ja pelisääntöjen luominen. (Eduks)
  2. Selvitetään uusia mahdollisuuksia viestinnän kehittämiseen ja tutustutaan sekä pilotoidaan automaation tuomia mahdollisuuksia. (Tietohallinto)
  3. Eduksin koulutusosaamisen ja kentän tuntemuksen hyödyntäminen digitaalisen maailman muutoksissa. (Eduks)

Mittarit

 • Palvelumuotoilukeskustelut.
 • Digitaalisen osaamisen ja ympäristön kartoitus.

Kaupungin strategia 2037

Kuuntelemme, keskustelemme ja olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle. Valmistelumme, päätöksentekomme ja viestintämme on avointa, osallistavaa ja luottamusta herättävää.

 • Kehitämme palvelumuotoilukeskustelujen kautta kentän osallistamista ja varmistamme, että henkilöt joiden toimintaan muutokset vaikuttavat osallistuvat muutosten suunnitteluun. Kehitämme tukipalvelutarjoajien sekä yksiköiden viestintäosaamista.

Jokainen on arvokas, yhdessä toimien olemme enemmän.

 • Kehitämme yhteistyötä kaupungin sisäisten toimijoiden välillä ja teemme yhteistyötä kaupungin eduksi.