Aurinkoista kesää kaikille!

Ohjeita rehtorille

Rehtorin muistilista

 1. 1
  Huomioi tiedonhallinnan, tietosuojan ja -turvan erityisesti uuden henkilökunnan perehdytyksessä
 2. 2
  Huolehdi, että henkilökunta saa säännöllisesti koulutusta tietosuojasta- ja turvasta (vuosittain)
 3. 3
  Varmista, että koululla on saatavilla ajantasaiset ohjeet ja että niitä noudatetaan
 4. 4
  Varmista, että opettajat hävittävät vastuullaan olevat säilytettävät asiakirjat ja tiedot määräaikojen puitteissa

  esim. oppilaiden kokeet ja harjoitukset säännöllisesti, kerran vuodessa. Nämä kannattaa kalenteroida esimerkiksi koulun yhteiseen kalenteriin.

 5. 5
  Ilmoitta riskeistä ja häiriöistä (ml. tietovuodot ja niiden epäily) tietosuojavastaavalle ja opetustoimenjohtajalle/opetuspäällikölle
 6. 6
  Varmista sovellukset, joita koulussasi voi käyttää.
 7. 7
  Hankkiessasi lisenssin sähköiseen palveluun ole ennen tilausta yhteydessä tietosuojavastaavaan tai Eduksiin ja varmista käytön soveltuvuudesta opetuskäyttöön.
  Eduks

  Matti Kähkönen

  Tietosuojavastaava

  Ilona Sidoroff

 8. 8
  Koulun sosiaalisen median tileillä ei saa olla oppilaista tunnistettavia kuvia.