HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet

Johdanto: Rohkeasti yhdessä eteenpäin katsoen

Visio ja arvot

Luomme kestäviä menestystarinoita yhdessä sidosryhmien kanssa.

Lappeenrannan digitaalinen ympäristö on tarpeenmukainen ja tulevaisuuteen katsova. Kaupungin toimijat tekevät yhteistyötä kaupungin eduksi. Toiminnan rahoitus on kestävällä pohjalla. Muutokset tehdään kenttää kuunnellen - Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman perustana toimivat varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulujen ja lukioiden palvelumuotoilukeskustelut.

Tavoite 2025: 

Digitaaliset opetusmenetelmät ja oppimateriaalit tukevat kasvatus- ja opetustyötä.

 • Digitaalisen toimintaympäristön nopea kehittyminen on pahimmillaan lisännyt opetushenkilöstön stressiä ja vaikeuttanut työskentelyä. Laiteympäristön kehittämisen ja opetushenkilöstön kouluttamisen kautta digistä tehdään opetusta tukeva työväline itseisarvoisen päämäärän sijaan.
 • Osallistava suunnittelu digitaalisen toimintaympäristön kehittämisen lähtökohta: opetushenkilöstö kehittämisen keskiössä ruohonjuuritasolta alkaen.

Visio 2037: 

Olemme digitaalisen oppimisen muutoksentekijöitä. 

 • Digitaalinen toimintaympäristö kehittyy niin nopeasti, että on mahdotonta tietää miltä se näyttää vuonna 2037. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että olemme proaktiivisesti valitsemassa, muokkaamassa ja kehittämässä digitaalista toimintaympäristöämme muutoksiin reagoimisen sijaan.
 • Käytämme erilaisia digitaalisia laitteita ja ohjelmistoja sellaisissa tehtävissä̈, joiden suorittamiseen ne tuovat lisäarvoa. 
 • Luomme, etsimme ja testaamme rohkeasti uusia innovaatioita. Meillä on lupa epäonnistua ja myös kyky lopettaa epäonnistuneet kokeilut.

Lukijalle

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma on jaettu viiteen painopistealueeseen:

 1. Tiedonhallinta  ja digiturva sujuvan arjen mahdollistajina
 2. Osaamisen kehittäminen
 3. Vuorovaikutus, viestintä ja osallistaminen
 4. Toimivat pedagogiset ja tekniset tukipalvelut
 5. Toimiva infra ja resurssit

Kunkin painopisteen alussa on kuvattu keväällä 2022 varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, koulujen ja lukioiden palvelumuotoilukeskusteluissa esiin nousseita haasteita, joihin pyritään löytämään ratkaisuja. Tavoitteet ja toiminta esitellään painopistealueittain seuraavasti:

Tavoite: Koko osion tiivistävä päätavoite.

 • Alatavoite.
   1. Tavoitteeseen liittyvä toiminta. (Vastuutaho)
   2. Tavoitteeseen liittyvä toiminta. (Vastuutaho)
    1. Kyseisen toiminnan tarkennus. 
 • Alatavoite.
  1. Tavoitteeseen liittyvä toiminta. (Vastuutaho)

Jokaisen osion lopussa on sen kytkös Lappeenrannan kaupungin strategia 2037:ään. Strategialainaukset on vihreällä kursivoitu ja niiden näkyminen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmassa on aukikirjoitettu lainauksen jälkeen:

Kuuntelemme, keskustelemme ja olemme avoimia uusille ideoille ja yhteistyölle. Olemme uteliaita ja rohkeita. Haemme aktiivisesti ratkaisuja ja opimme virheistä.

 • Tämä lainaus kaupungin strategiasta tiivistää digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman toiminta-ajatuksen.