HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet

5. Toimiva infra ja resurssit

Haasteet tällä hetkellä

 • Toimipaikkojen verkko-ongelmat.
 • Tulostusongelmat.
 • Tunnus- ja laiteongelmat.
  • Sijaisopettajilla ei ole tunnuksia, joilla pääsee palveluihin, joilla opetusta toteutetaan. Koskeeko vakaa?
  • Uuden ja siirtyvän työntekijän tunnusongelmat.
 • Oppilas- ja opetushenkilöstön laitteiden hankinta sekä rahoitus.
  • Koulujen/lukioiden työaikaa kuluu tarpeettomasti laitehankintaan ja -hallintaan. 
  • Lukion resurssin riittävyys.
  • Laitteiden saatavuusongelmat sekä inflaation aiheuttama laitteiden hintojen merkittävä nousu.
  • Laitteiden hankintaperiaatteet eri ikäryhmille vaihtelevat.
 • Yksikkökohtaiset erot tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä.
 • Osassa varhaiskasvatuksen yksiköissä laitteita on liian vähän tai ne ovat vanhentuneita.

Tavoitteet ja toiminta

Tavoite: Toimivat ja riittävät laitteet sekä verkot tukevat ja helpottavat opetustyötä.

 • Laiteinfra on tasapuolinen ja toimiva
   1. Verkkoyhteysongelmien kartoittaminen toimipaikoittain ja yhteyksien parantaminen. (Meita)
   2. Pilvitulostusmallin laadun varmistaminen. (Tietohallinto)
   3. Meitan, Tietohallinnon, Eduksin ja Opetustoimen kanssa yhteisen laitteiden tavoitetason luominen: oppilaskoneet, henkilökunnan laitteet, esitystekniikka. (Eduks)
 • Laitehankinnat hoituvat helposti ja kustannustehokkaasti.
   1. Tehdään tarkat laiteinventaariot alueittain (esitystekniikka, oppilaskoneet, henkilökunnan laitteet). (Eduks)
   2. Luodaan toimiva laitehankintamalli perus- ja lukio-opetukseen sekä varmistetaan sille kestävä rahoitus. (Tietohallinto)
   3. Kehitetään selkeä toimintamalli henkilökunnan laitteiden hankintaan ja vanhojen leasing-koneiden päivittämiseen. (Tietohallinto)
   4. Varmistetaan, etteivät yksiköt maksa aiheettomia maksuja laitteista. (Eduks)
 • Kehitetään sijaisopettajien digitaalista toimintaympäristöä. 
   1. Etsitään ratkaisu sijaisopettajien kirjautumisongelmiin. (Tietohallinto)
   2. Sijaisopettajien perehdyttämisen kehittäminen. (Yksiköt)
 • Käyttäjätunnuksen hallinnan kehittäminen.
   1. Kehitetään IDM-hankkeen kautta. (Meita)
   2. Puuttumalla akuutteihin ongelmiin nykyisessä prosessissa. (Tietohallinto)
 • Lähituen jatkuvuuden turvaaminen.
  1. Digarimallin ja sen rahoituksen kehittäminen. (Eduks)
  2. Digi-/TVT-vastaavien koulutuksen kehittäminen. (Eduks)

Mittarit

 • Palvelumuotoilukeskustelut.
 • Laiteinventaariot vs. kustannus euroa/oppilas.
 • Digitaalisen osaamisen ja ympäristön kartoitus.
 • Oppilaiden kirjautumisdata.

Kaupungin strategia 2037

Olemme uteliaita ja katsomme vastuullisesti eteenpäin. Valmistaudumme paikallisiin ja globaaleihin muutoksiin sekä kaupungin muuttuvaan tehtäväkenttään ja tuleviin taloushaasteisiin

 • Infraratkaisuilla tavoitellaan taloudellisesti ja pedagogisesti kestävää mallia, jossa toiminta turvataan haasteellisessakin toimintaympäristössä. Taloushaasteisiin etsitään ratkaisuja mm. keskitetyn laitehankintamallin kehittämisestä.

Mahdollistamme vakaalla ja kestävällä taloudenpidolla hyvän päätöksentekokulttuurin.

Saavutamme taloudellisen kestävyyden ja noudatamme kiertotalouden periaatteita.

 • Laitehankintamallin uudistuksella pyrimme taloudelliseen kestävyyteen sekä edistämme kiertotaloutta laitteiden tehokkaan ja haaskaamattoman käytön kautta.

Uudistamme työllisyyspalveluita yhdessä elinkeinoelämän ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa. Vahvistamme yritysyhteistyötä nuorten, työttömien työnhakijoiden ja osatyökykyisten työllistämiseksi.

Digarimallin kehittämisprosessin kautta lisätään tehokkuutta tukipalveluiden tuottamisessa ja vähennetään työttömyyttä. Digarivalmennukseen osallistuvien ammatillisen osaamisen ja itsetunnon kohottamisen kautta heidän työllistymismahdollisuutensa paranevat.