Aurinkoista kesää kaikille!

4. Toimivat pedagogiset ja tekniset tukipalvelut

Haasteet tällä hetkellä

 • Asiakaspalvelun laatu ja oikean tahon löytäminen.
 • Digaritoimintaan liittyvät haasteet esim. vaihtuvuus, osaamisen tasoerot sekä aikataulu.
 • Meita, Tietohallinto ja Eduks: osittaiset päällekkäisyydet sekä epäselvyydet vastuualueissa.
 • Henkilöriskit kriittisten prosessien osaamisessa.
 • Varhaiskasvatuksessa digivastaavien rooli ja vastuut epäselviä.

Tavoitteet ja toiminta

Tavoite: Toimivat tukipalvelut helposti asiakkaiden saataville.

 • Palvelupolun kehittäminen: yhden luukun periaate asiakkaalle.
   1. Rakennetaan selkeä tapa, josta henkilöstö saa avun kaikkiin TVT-ongelmiinsa. (Meita, Eduks, Tietohallinto)
   2. Palveluntuottajat lisäävät vuoropuhelua sekä yhteistoimintaa, niin että kaikkien toiminta tukee Lappeenrannan digitaalisen toimintaympäristön kehittämistä. (Meita, Tietohallinto, Eduks)
    1. Digitaalisissa ekosysteemeissä luovutaan omista siiloista ja yhdistetään oma osaaminen, data ja palvelut kumppaneiden palveluihin, osaamiseen ja dataan. 
    2. Kirkastetaan vastuualueet (esim. EDU M365 -pilvi, Google Suite sekä näiden väliset synkronoinnit, laitteiden tukivastuut).
 • Palvelukokemuksen parantaminen.
   1. Osallistamisen ja vuorovaikutuksen kehittäminen sekä tukipalveluiden henkilöstön valmentaminen. (Eduks)
   2. Digarimallin kehittäminen: (Eduks)
    1. Digarityövuoden aikataulutuksen parantaminen.
    2. Digarikoulutuksen kehittäminen.
   3. Kartoitetaan uusia mahdollisuuksia TVT-tukipalveluiden tehostamiseen. (Eduks)
 • Henkilöriskien minimointi palveluista ja järjestelmistä.
   1. Varmistetaan, että mikään järjestelmä tai prosessi ei ole vain yhden ihmisen osaamisen varassa kouluttamalla lisää osaajia kriittisiin palveluihin. (Eduks, Meita, Tietohallinto omalta osaltaan ja yhdessä)
 • Varhaiskasvatuksen digivastaavien tehtäväkuvan määrittely
  1. Digivastaavien osaamisen jatkuva ylläpito
  2. Digivastaavien osaamisen jakaminen yksiköissä
  3. Luodaan kehykset digivastaajan toiminnalle (ajankäyttö, vuosisuunnitelma)

Mittarit

 • Digitaalisen osaamisen ja ympäristön kartoitus.
 • Palvelupyyntödata.

Kaupungin strategia 2037

Kokeilemme uutta, kehitämme toimintatapojamme ja osaamistamme ennakkoluulottomasti ja asiakaslähtöisesti.

 • Tukipalvelutuottajien (Eduks, Meita, Tietohallinto) yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen yksiköiden tarpeista lähtien.

Haemme aktiivisesti ratkaisuja ja opimme virheistä.

 • Virheiden tunnustaminen, myöntäminen ja niistä oppiminen ohjaavat toimintaamme.