HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet

DKT-matriisi

Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelman toimenpidematriisi

 
Päätavoite Tavoite Osatavoitteet Mittari (määrälliset lihavoitu) Syksy 2023 Kevät 2024 Syksy 2024 Kevät 25 eteenpäin
1.Osaamisen kehittäminen Digitaitavat oppilaat ja henkilöstö Pedagogisen osaaminen kehittäminen
-Henkilöstölle tarjottujen koulutusten määrä
-Koulutuksiin osallistuneen henkilöstön määrä
-Koulutuspalautteet
-Itsearviointiväline SELFIE (SELFIE tuottaa tilannekuvan yksikön vahvuuksista ja heikkouksista digiteknologian käytössä sekä auttaa tuottamaan kehittämissuunnitelman.)
-Toteutuneiden SELFIE-kehittämissuunnitelmien määrä
Eduks on the Road -kiertue, jossa tarjotaan pedagogisia innovaatioita teknologiaa hyödyntäen opettajille, kaupungin 4. ja 6. luokkalaisille sekä varhaiskasvatukseen. (Eduks) -Pedagogisen osaamisen kehittämishankkeet (Eduks)    
    Henkilöstölle on tarjolla laadukasta koulutusta sekä helppo pääsy ohjeisiin ja koulutusmateriaaleihin. Julkaistaan opetustoimelle koulutuskalenteri (15.8.) ja koulutetaan henkilöstö koulutusten lisäämiseen (Eduks) -Tarvelähtöiset koulutukset henkilöstölle (Eduks)      
    Henkilöstön osaamisen kehittämiseen on suunnitelma ja seuranta. SELFIE-koulutukset yksiköissä, sekä rehtoreiden perehdytys SELFIE-kyselyiden toteutus yksiköissä SELFIE-kehittämissuunnitelman toteuttaminen (Digitiimi)  
2.Tiedonhallinta ja digiturva sujuvan arjen mahdollistajina Tiedolla johtaminen ja digitaalinen turvallisuus ovat luontainen osa opetustyötä. Mahdollistetaan tiedolla johtaminen.
-Toteutuneiden palvelumuotoilukeskustelujen määrä.
-Palvelumuotoilukeskusteluihin osallistuneiden määrä
-Tiedonhallinnan koulutuksiin osallistuneen henkilöstön määrä.
-Tiedonhallinnan koulutusten palautteet.
-Sähköisten palveluiden aktiivisten käyttäjien määrä.
-Tiedolla johtamiseen käytettävien järjestelmien käyttöaste.
-Itsearviointiväline SELFIE
-SELFIE-kyselyiden käyttöönotto -SELFIE-kyselyiden toteutus yksiköissä -Palvelumuotoilukeskustelut SELFIE-kehittämissuunnitelman toteuttaminen Otetaan käyttöön keskitetty tiedonkeruu- ja tietovarastointiratkaisu tiedon analysoinnin ja raportoinnin tueksi. (Tietohallinto)
    Kehitetään henkilöstön oppilaiden sekä opiskelijoiden tiedonhallinnan ja digiturvan osaamista. -Tiedonhallinnan käsikirjan koulutus uusille opettajille. -Toteutetaan kysely opettajien tiedonhallinnan osaamisesta -Googlen ja Microsoftin palveluiden vaikutustenarviointi Tiedonhallinnan lisäkoulutukset tarpeen mukaan. -Googlen ja MS:n palveluiden vaikutustenarvioinnin pedagoginen pohdinta -Googlen ja MS:n palveluiden vaikutustenarvioinnin toimenpiteet
3.Vuorovaikutus, viestintä ja osallistaminen Oikea tieto – oikealle henkilölle – oikeaan aikaan. Varhaiskasvatuksen, koulujen ja lukioiden vuorovaikutus- ja viestintäosaamisen kasvattaminen.
-Palvelumuotoilukeskustelut
-Toteutuneiden palvelumuotoilukeskusteluiden määrä
-Palvelumuotoilukeskusteluihin osallistuneiden henkilöiden määrä
-Itsearviointiväline SELFIE
Palvelumuotoilukeskustelu 2021 -kehittämistarpeiden toteutumisen seuranta ja uusien kehittämistarpeiden kartoitus Palvelumuotoilukeskustelu 2023 -kierroksella
Palvelumuotoilukeskustelu 2023 -kierroksen kehittämistarpeiden toimeenpano
   
    TVT-uudistuksissa osallistetaan henkilöstö, johon uudistukset vaikuttavat.    
    Digitaalisen toimintaympäristön muutosten tiedottaminen on selkeää. Digitaalisen toimintaympäristön muutosten tiedottamisen keskittäminen Eduksille (Tietohallinto, Meita, Eduks) -Eduks.fi-kotisivu-uudistus: kaikki tiedot yhdestä paikasta (Eduks)    
4.Toimivat pedagogiset ja tekniset tukipalvelut Toimivat tukipalvelut helposti asiakkaiden saataville Palvelupolun kehittäminen: yhden luukun periaate asiakkaalle.
-Palvelupyyntöjen määrä
-Palvelupyyntöjen ratkaisu%
-Palvelupyyntöjen ratkaisuaika
-Lähitukitehtävien määrä
-Lähitukitehtävien ratkaisu%
-Palvelumuotoilukeskustelu
Yhden luukun -periaatteen kirkastaminen henkilöstölle: kaikki TVT-tukipalvelut Eduksin kautta - eduks.fi/tuki (Eduks)      
    Palvelukokemuksen parantaminen. Ilahduttamiskokemustavoite kaikissa asiakaspalvelutilanteissa. (Eduks)
    Henkilöriskien minimointi palveluista ja järjestelmistä. Osaamisen jakaminen yksiköissä (Eduks, tietohallinto, yksiköt)  
    TVtT-opetussuunnitelman ajantasaisuus   TVT-opetussuunnitelman päivittäminen (Digitiimi) TVT-opetussuunnitelman päivittäminen (Digitiimi)  
    Varhaiskasvatuksen digivastaavien osaamisen kehittäminen Digivastaavien kouluttaminen (Eduks)  
5.Toimiva infra ja resurssit Toimivat ja riittävät laitteet sekä verkot tukevat ja helpottavat opetustyötä. Laiteinfra on tasapuolinen ja toimiva
-Palvelumuotoilukeskustelut
-Yksikkökohtaiset laiteinventaariot (laitteiden määrä ja laatu)
-Kustannus euroa/oppilas
-Laitteiden määrä/oppilas
-Itsearviointiväline SELFIE
-Oppilaiden kirjautumisdata
-Digaritoiminnan jatkuminen ja muoto
Keskitetyn laitehankintamallin jatkokehittäminen (Tietohallinto, Eduks, Opetustoimi, Meita)
     
    Laitehankinnat hoituvat helposti ja kustannustehokkaasti.      
    Kehitetään sijaisopettajien digitaalista toimintaympäristöä. Sijaisopettajien tunnusten pikakäyttöönottomallin kehittäminen (Tietohallinto)    
    Käyttäjätunnuksen hallinnan kehittäminen. Uuden ja siirtyvän työntekijän tunnusten saamisen tehostaminen (Meita, Tietohallinto) -Vaihtoehtoisten käyttäjähallintaympäristöjen testaaminen (Eduks)    
    Lähituen jatkuvuuden turvaaminen. Digaritoiminnan kehittämien ja uusien rahoitusmallien kartoittaminen [hankkeet, uudistunut TE-lainsäädäntö] (Eduks, työllisyyskoordinaattori)