Aurinkoista kesää kaikille!

Digaritoiminta

Lappeenrannan päiväkotien, koulujen ja lukioiden lähituki järjestetään digarimallin avulla. Joka vuosi koulutamme noin kymmenen digaria, joista valmennamme lähituen ja asiakaspalvelun rautaisia ammattilaisia! Digaritoiminta lähti liikkeelle vaatimattomasti kahdesta digarista, joille annettiin pikainen tekninen koulutus, jonka jälkeen he toimivat lukuvuoden ajan lähes kiireapulaisina kouluilla. Mallia on kehitetty aktiivisesti ja tämän vuoden digarit saavat teknisen koulutuksen lisäksi myös mm. asiakaspalvelukoulutusta, harjoitusta työnhakuun (CV, haastattelu, verkostoituminen, hakemus...), valmennusta terveelliseen elämään ja työssäjaksamiseen (uni, ravinto, liikunta, päihteet...) sekä tasapainoa työn ja vapaa-ajan välille (harrastusmahdollisuudet, kulttuuripalveluihin tutustuminen...) Ajatuksenamme on, että hyvinvoiva työntekijä pystyy tarjoamaan jatkuvasti ilahduttamiskokemuksia asiakkaillemme!

Uutiset

Näytä lisää