Tukisivut toimivat jatkossa vain kaupungin sisäisesti. Kirjautuminen tapahtuu painamalla "Lappeenrannan opettajat: Lappeenranta Entra ID" -painiketta.

Innolla-hanke

INNOVATIIVISTEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 2019-2021

Hankkeen tavoitteena on sekä kehittää varhaiskasvatuksessa avointen ja monimuotoisten oppimisympäristöjen joustavaa ja tehokasta käyttöä että vahvistaa pedagogista osaamista tässä ympäristössä toimimiseen.

Hankkeen tavoitteena on kehittää mobiilisovellus, jonka avulla voidaan suunnitella toimintaa yli ryhmärajojen, koskien niin tiloja, lapsia kuin henkilökuntaakin. 

Hankkeen  kehitystyö alkoi 2019 ja pilotointi alkoi syksyllä 2020. 
Pilottipäiväkoteina ovat Lauritsalan, Hovinpellon ja Pontuksen päiväkodit.

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo

Hankkeen yhteyshenkilö:

Sirva Reiman

Lappeenrannan kaupungin hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Eduks
Pohjolankatu 23, 53100 Lappeenranta
sirva.reiman(at)edu.lappeenranta.fi
P. 040 485 7221