Aurinkoista kesää kaikille!

Laaja-alainen osaaminen ja digitaaliset innovaatiopolut

Kuvituskuva - nuoria ihmisiä opiskelemassa luokassa.

Laaja-alainen osaaminen ja digitaaliset innovaatiopolut

Laaja-alainen osaaminen ja digitaaliset innovaatiopolut -hankkeessa kehitetään lukioiden digitaalista toimintaympäristöä, oppilaiden ja henkilökunnan laaja-alaista ja digitaalista osaamista, sekä opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointiosaamista. Hankkeessa otetaan vahvasti huomioon edelleen opetussuunnitelmauudistus ja oppivelvollisuuden laajenemisen vaikutukset. Hankkeessa kehitetään oppimisen visualisointia ja analytiikkaa oppijayhteisön hyvinvoinnin, hallinnan tunteen ja toimijuuden vahvistamiseksi. Painopiste on Primuksen ulkopuolisen datan analytiikassa. Analytiikan avulla pyritään luomaan työkaluja rehtorille tiedolla johtamista varten, opinto-ohjaajille ohjauksen tehokkuuden ja saavutettavuuden lisäämiseksi, opettajille oppimisen seurannan kehittämiseksi ja opiskelijoille oman edistymisen näkyväksi tekemiseksi.