Lapsi makaa niityllä tietokoneen kanssa.
Varhaiskasvatus kohti uusia lukutaitoja

Varhaiskasvatus kohti uusia lukutaitoja

Uudet lukutaidot -logo

Varhaiskasvatus kohti uusia lukutaitoja -hankkeen tavoitteena on kehittää digitaalisiin taitoihin ja osaamiseen liittyvää, hyvää pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena kehittää lasten edellytyksiä, ymmärrystä sekä taitoja medialuku- ja tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa sekä ohjelmoinnin osaamisessa. Hankkeen tavoitteena on 1. Lisätä varhaiskasvatushenkilöstön ymmärrystä, taitoja, osaamista sekä kykyä toteuttaa hyvää pedagogista toimintaa medialuku-, tvt- ja ohjelmointi taidoissa. 2. Varhaiskasvatushenkilöstön osaamisen kautta, vahvistaa lasten osaamista ja Uudet lukutaidot mallien käyttöönottoa. 3. Kehittää lasten edellytyksiä, ymmärrystä ja valmiuksia medialuku- tieto ja viestintäteknologisissa taidoissa sekä ohjelmointiosaamisessa oppimiskuvausten mukaisesti. 4. Uusien ja toimivien mallien luominen sekä jalkauttaminen osaksi henkilöstön jatkuvaa osaamista ja osaksi oman kunnan strategia- ja varhaiskasvatussuunnitelmaa, jotta toiminta jatkuu hankkeen jälkeenkin. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa hanketta.

Uutiset

  • Julkaistu 8.6.2023 Hankkeessa tapahtuu Varhaiskasvatus kohti uusia lukutaitoja -hanke starttasi elokuussa 2022. Mukana hankkeessa on kuusi kehittäjäopettajaa. Kehittäjäopettajien kanssa olemme tutustuneet Uudet lukutaidot osaamiskuvauksiin ja valmistelleet Digitaalisen osaamisen opasta varhaiskasvatukseen sekä esiopetukseen.
Näytä lisää