Aurinkoista kesää kaikille!

Saavutettavuusseloste

Lappeenrannan kaupunki pyrkii takaamaan verkkosivuston saavutettavuuden digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisiesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee https://eduks.fi/ -verkkosivustoa.

Vaatimuksenmukaisuustilanne:

Tämä verkkosivusto täyttää vaatimukset osittain. Vaatimusten täyttämättä jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei-saavutettava sisältö:

Sivustolla ei ole ei-saavutettavaa sisältöä.

a) Lainsäädön noudattamatta jättäminen

Sivustolla ei ole sisältöä, jonka osalta lainsäädäntöä ei olisi noudatettu.

Tietoja ei-saavutettavasta sisällöstä saa puhelimitse 05 6161 tai sähköpostilla osoitteesta: saavutettavuus@lappeenranta.fi

Tämä saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 5.6.2023

Selosteen tiedot perustuvat sivuston ylläpitäjän itsearvioon.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston käyttäjä voi antaa saavutettavuuspalautetta Lappeenrannan kaupungille, mikäli katsoo, että sivusto ei täytä saavutettavuusvaatimuksia tai yksittäistapauksissa pyytää ei-saavutettavaa digitaalista sisältöä toimitettavaksi saavutettavassa muodossa, mikäli tämä on välttämätöntä käyttäjän velvollisuuksien, oikeuksien ja etujen toteuttamiseksi.

Palautteen voi jättää sähköpostitse osoitteeseen saavutettavuus@lappeenranta.fi

Saavutettavuuspalautteeseen vastataan viipymättä, kuitenkin kahden viikon kuluessa.

Täytäntöönpanomenettely

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on saavutettavuusvaatimuksia koskevan lainsäädännön toteutumista valvova viranomainen Suomessa.

Osoite:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvontayksikkö
PL 150, 13101 Hämeenlinna

kirjaamo.etala@avi.fi (aukeaa uuteen ikkunaan)

www.saavutettavuusvaatimukset.fi (aukeaa uuteen ikkunaan)