HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Digarit 2.0 -  Teknistä lähitukea koulujen digiarkeen

Julkaistu 31.5.2023 Muokattu 8.8.2023

Lappeenrannan opetustoimen digituki hoidetaan digareiden avulla.

Lähitukihenkilö tietokoneen kanssa.

Opetushenkilöstöä kuormittavat tällä hetkellä monet asiat - digilaitteiden hallinta on yksi niistä. Lappeenrannassa on jo muutaman vuoden ajan mietitty ja kokeiltu uusia tapoja ratkaista tätä ongelmaa: miten koulut saisivat riittävän teknisen tuen laitehallinnan ja ohjelmistojen ongelmatilanteissa. Lisäksi tavoitteena on ollut tvt-opettajien työn painopisteen siirtäminen teknisestä tuesta pedagogiseen opastuksen ja neuvontaa. Ratkaisuksi on muovautumassa digari-toiminta.

Runsaat viisi vuotta sitten Saimaan mediakeskus rekrytoi nuoria datanomeja digiavustajiksi velvoitetyöllistämisen puitteissa koulualueille tekniseksi tueksi. Ennen alueille siirtoa datanomit saivat Mediakeskuksessa parin viikon perehdytyksen koulujen tvt-ympäristöön. Tämä järjestely tarjosi kouluille maksutonta lähitukea. Digiavustajien tehtäviin kuuluivat alueen koulujen oppilaiden ja henkilökunnan laitteiden ylläpito, ongelmien ratkaisu ja käyttäjien avustaminen.

Parhaimmillaan digiavustaja oli taitava ja sosiaalinen työyhteisössään helpottaen opettajien ja oppilaiden arkea. Toisaalta monilla datanomeilla oli todella vähän työkokemusta eikä heilläi ollut tarvittavia taitoja toimia osana vaativaa kouluympäristöä. Kärjistetysti voisi jälkikäteen todeta, että digiavustaja heitettiin kouluille avustavaan tehtävään riittämättömällä perehdytyksellä ja tuella odottamaan työsuhteen päätymistä ja paluuta kortistoon.

Digarit 2.0

Vuonna 2022 lähdettiin kehittämään uutta digari-mallia, joka ottaisi paremmin huomioon työllistettävien työelämätaitojen kehittämisen. Digarit 2.0-mallissa keskiössä on valmennusvuosimalli, jonka mukaisesti digarit saavat koulutusta koko työsuhteen ajan kahden viikon välein. Koulutuksen teemoina ovat mm. asiakaspalvelu, oman elämän hallintataidot, liikunta ja kulttuuri. Työskentelyn ja sitä tukevan kouluttamisen avulla digarit trimmataan työelämään. He suorittavat työharjoittelun ja saavat kontakteja yrityksiin, valmistautuvat digariajan jälkeiseen työhakuun laatimalla linkedin-profiilit, digitaaliset cv:t jne. Kokonaisuudessaan tavoitteena on minäpystyvyyden nostaminen uudelle tasolle.

Win-win-win

Digarit 2.0-projektin tarkoituksena on auttaa datanomeja työllistymään tukityöllistämisajan jälkeen, eikä ainoastaan palkata heitä tukitöihin, jotta varmistetaan työttömyysturvan jatkuminen. Projektin myötä kaupunki saa edullista ja hyvin tarpeellista digitukea kouluille. Samalla nuori ja miksei vanhempikin datanomi hankkii työelämätaitoja sekä kasvaa ja kehittyy ammattilaiseksi. Kaupunki myös hyötyy taloudellisesti, kun pitkäaikaistyötön löytää uransa ja saa työpaikan.

Tämä digari 2.0-valmennusmalli sopii hyvin muillekin aloille kuin vain datanomeille ja koulujen digitukeen. Sitä voi skaalata kaikille sektoreille, joissa kaupunki tukityöllistää. Toiminnan kustannukset ovat pienet, mutta hyödyt voivat olla todella merkittävät.

Jaa sivu: