Aurinkoista kesää kaikille!
Julkaisut

Henkilöstön osaamisen tasot

Julkaistu 21.5.2024 Muokattu 22.5.2024

Varhaiskasvatushenkilöstön digitaalisen osaamisen tasot

Perustaso on tavoitetaso, jolla koko varhaiskasvatuksen henkilsötön tulisi olla selvitääkseen päivittäisitä työtehtävistään. Tämä on kuitenkin vielä tavoitetaso, johon koko varhaiskasvatuksen henkilöstö ei tällä hetkellä yllä. 

 

Perustasolla hallitaan tekniset peruskäyttötaidot ja laitteet sekä hallitaan työssä tarvittavat ohjelmistot. Perustasolla pedagogisen toiminnann toteuttaminen onnistuu annetuilla laitteilla ja ohjeilla. 

Edistynyt -tasolle kuuluu perustasoa pienempi osuus henkilöstöstä. Tälle tasolle kuuluva, osaa jo soveltaa tietojaan ja taitojaan monipuolisesti työssään. Hän hyödyntää digitaalisuutta osana muuta pedagogiikkaa ja kokeilee rohkeasti uutta. 

Kehittäjä -tasolle sijoittuu pienin osa henkilöstöstä, mutta esimerkiksi päiväkotien digivastaavat kuuluvat tähän. Kehittäjä innovoi ja kehittää, sekä jakaa osaamistaan muille työyhteisössään. Hän kohottaa koko työyhteisönsä digitaalista kompetenssia.  

 

 

Jaa sivu: