HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Opiskelijoiden ääni paremmin kuuluviin lukioiden välipysäkkikyselyn avulla.

Julkaistu 12.5.2023 Muokattu 22.5.2024
Opiskelijoita luokassa
Lukion digitaalisen ekosysteemihankkeen tavoitteena oli myös parantaa opiskelijoiden osallisuutta - digitaalisuutta hyödyntäen. Kimpisen ja Lyseon lukioiden opettajien pedagogisen kehittämisen tiimit kehittivät opiskelijoille kyselyn, jonka tavoite oon luoda oppimis- ja opetusprosessia kehittävää neuvottelevaa ja rakentavaa keskustelua opiskelijoiden ja opettajien välillä. Pääpaino on oppimisen ja opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa ja lukioiden toimintakulttuurin kehittämisessä. Kysely ajoitetaan kurssin/opintojakson puoliväliin. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia ja kyselyn tulokset puretaan heti. Tämän jälkeen tulokset analysoidaan yhdessä opiskelijoiden kanssa ja sovitaan tarvittavista muutoksista, jotka koskevat opintojakson jälkimmäistä osiota. Alla välipysäkkikyselyn kysymykset:
 
Asteikko:
kysymykset 1 - 12: 1=ei lainkaan 2= ei erityisen hyvin 3= melko hyvin 4=erittäin hyvin
kysymys 13: en lainkaan / 0-1 h / 1-2 h / 2-3 h / 3-4 h / 4-5 h / enemmän
kysymys 14: avoin tekstikenttä
 
1. OPETUSRYHMÄN TOIMINTA
1. Oppitunneilla on mahdollisuus keskittyä oppimiseen (hyvä työrauha).
2. Tunneilla on hyvä ja turvallinen ilmapiiri.
2. OPETTAJAN TOIMINTA
3. Saan apua opettajalta, kun pyydän.
4. Opettaja on kannustava.
5. Opettajaa kiinnostaa, opitaanko opintojakson asioita.
6. Opettajalle jokainen opiskelija on tärkeä ja arvokas riippumatta osaamisen tasosta.
7. Opintojaksolla käytetyt opetusmenetelmät tukevat oppimistani.
8. Työmäärä opintojaksolla on sopiva.
3. OMA TOIMINTA
9. Työskentelen aktiivisesti oppiakseni.
10. Tiedän opintojakson tavoitteet ja arviointiperusteet.
11. Keskityn oppitunneilla opiskeluun.
12. Pyydän tarvittaessa opettajalta apua.
13. Käytän oppituntien ulkopuolista aikaa viikossa tämän opintojakson opiskeluun keskimäärin
14. Tähän voit kommentoida monivalinnan kohtia.
15. Opettajan avoin kysymys.

 

Jaa sivu: