HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Kuuleminen keskiössä - palvelumuotoilusta digitaalisen arjen parantaja.

Julkaistu 10.12.2021 Muokattu 10.8.2023
tietokone

Lappeenrannan lukioiden digitaalisen ekosysteemin kehittämisessä on lähdettu liikkeelle palvelumuotoilusta. Sen avulla on kartoitettu opiskelijoiden, opettajien ja rehtoreiden toiveita koskien opiskelun digitaalista ulottuvuutta. Haastattelut toteutettiin lukuvuoden 2022-23 alkupuolella. Haastattelujen tavoitteena on ollut digitaalisissa ympäristöissä toimijoiden näkemysten saaminen paremmin esiin digistrategiaa kehitettäessä.

Opiskelijoiden haastattelujen tuloksena nousi esiin seuraavia asioita:

  • rehtorin toivottiin olevan paremmin opiskelijoiden tavoitettavissa
  • opiskelijat haluavat vaikuttaa enemmän opintojaksojen käytännön toteutukseen
  • eri oppiaineiden kuormitus on (tehtävämäärä/kurssi) vaihtelee ja se pitää ottaa huomioon jaksotuksissa
  • kiire ja ylioppilaskirjoituskeskeisyys ovat keskeisiä stressitekijöitä

Opettajat toivoivat lähitukea digiongelmiin. Tätä problematiikka on jo osin selätetty kouluilla toimivilla digareilla. Lue digiavustaja-hankkeesta lisää täältä.

Opettajat olivat myös huolissaan infran toimivuudesta - siihen toivottiin kehitysaskeleita. Lisäksi palvelumuotoilukeskustelut nostivat esiin toiveet räätälöidyistä koulutuksista. Analytiikan laajempaa hyödyntämistä toivottiin vahvasti.

Palvelumuotoiluhaastattelujen pohjalta saatujen tulokset ovan olleet merkittäviä ja niiden kautta on kehitetty Lappeenrannan kasvatuksen ja koulutuksen digitaalisen koulutuksen suunnitelma.

Ohessa linkki tiivistelmään palvelumuotoilukierrokselta.

Jaa sivu: