HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Vaatimusmäärittely on tärkeä osa analytiikan kehittämistä.

Julkaistu 10.10.2022 Muokattu 10.8.2023
nainen kuvassa
Vaatimusmäärittelyn tavoitteena on määritellä täsmälliset toiminnalliset ja suoriutumisvaatimukset kehitettävälle tai hankittavalle tuotteelle. Vaatimusmäärittely auttaa määrittämään asiakkaan ongelman ja tarpeen paremmin, jolloin saadaan selkeämpi kuvan toivotusta tuotteesta. Hankittaessa tai kehitettäessä uutta tuotetta, määritetään vaatimusten avulla mitä uuden tuotteen on tarkoitus tehdä. Tuote voi olla hankittava ohjelmisto, laitteisto tai palvelu, jonka avulla ratkaistaan jokin liiketoimintaongelma. Valmiin tuotteen on tuotettava asiakkaalle hyötyä, jotta asiakas on halukas maksamaan sen hankinnasta tai kehittämisestä. Vaatimukset ovat tuotteen eri sidosryhmien odotuksia ja tarpeita keitettävää tuotetta tai palvelua kohtaan ja ne ovat olemassa riippumatta siitä, selvitetäänkö ne järjestelmällisesti.
 
Lappeenrannan lukioiden digitaalinen ekosysteemihankkeessa toivottiin parempaa analytiikkaa Wilman tuottamista tiedoista. Hankkeessa testattiin myös Wisman tuottamaa omaa dashboard-palvelua, mutta se koettiin puutteelliseksi. Jotta saisimme tuotettua juuri tarpeellista analytiikkaa, päätimme tehdä vaatimusmäärittelytyön huolella. Aiheesta tehtiin opinnäytetyö, joka on liitteenä. Ko. opinnäytetyötä voi hyödyntää missä tahansa oppilaitoksessa, kun oppilaitosanalytiikkaa kehitetään. Opinnäytetyön toiminnallisena tuotoksena laadittiin vaatimusmäärittelyn dokumentti Lappeenrannan lukioiden business intelligence -dashboardin hankintaan. Dokumentissa kuvataan toimeksiantajan määrittelemien käyttäjäryhmien käyttäjätarinoissa esiin nostamiin vaatimuksiin perustuva BI-dashboard ratkaisu ja vaatimusten mukaiset käyttötapaukset. Lisäksi dokumentissa on kartoitettu BI:n tietotarpeet, joita se tarvitsee pystyäkseen muodostamaan vaatimuksissa määritellyt tiedot dashboardiin.
Jaa sivu: