HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Koulutustarjotin

Julkaistu 6.6.2023 Muokattu 6.6.2023
Uudet lukutaidot -logo

Taulukosta löydät koko Uudet lukutaidot haltuun -täydennyskoulutuksen tarjonnan.

 
Koulutus Kuvaus
Abitti Opi opintojakson kokeen tekeminen Abitti-järjestelmään.
Android-puhelimen ABC Adroid-laitteen päivitysten, varmuuskopiointien, tunnusten ja appien kanssa voi helposti mennä sormi suuhun. Tässä koulutuksessa käydään läpi vinkit Android-puhelimen käytön perusteet ja vinkit laitteen sujuvaan ja turvalliseen käyttämiseen.
Animaatiot opetuksessa (alkeet) Animaatioiden tekeminen on hauskaa – tämän koulutuksen jälkeen se on myös helppoa! Käydään läpi kuinka animaatio teknisesti toteutetaan ja miten sitä hyödynnetään opetuksessa.
Animaatiot opetuksessa (perustaso) Animaatioiden tekeminen on hauskaa – tämän koulutuksen jälkeen se on myös helppoa! Käydään läpi kuinka animaatio teknisesti toteutetaan ja miten sitä hyödynnetään opetuksessa.
Henkilökohtaisen Windows-työkoneen ylläpito Windows-laitteen takkuilu on lienee jokaiselle tuttua – usein laitteen sujuvaan toimivuuteen voi itse vaikuttaa! Tule oppimaan viimeisimmät vinkit, joilla saat laitteestasi parhaan tehon irti ja pidät koneen käyttökuntoisena pitkään!
Interaktiivisen kuvan mahdollisuudet Kuinka interaktiivista kuvaa voi hyödyntää omassa opetuksessa ja minkälaisiin oppimistehtäviin ja -kokonaisuuksiin se sopii?
iPad ja iPhone haltuun Kuinka hyödynnät iPadia ja iPhonea tehokkaimmin sekä henkilökohtaisena, että pedagogisena laitteena?
Kosketusnäyttö ja näyttökynä Näyttökynä nostaa kosketusnäytön mahdollisuudet toiseen potenssiin! Koulutuksessa otamme kaiken irti nöyttökynän tarjoamista mahdollisuuksista!
Kuvankäsittelyn perusteet mobiililaitteilla Opettele kuvankäsittelyn perusteet mobiililaitteella ja löydä hyviä vinkkejä kuvankäsittelyn hyödyntämiseen opetuksessasi.
Kuvankäsittelyn perusteet tietokoneella Opettele kuvankäsittelyn perusteet tietokoneella ja löydä hyviä vinkkejä kuvankäsittelyn hyödyntämiseen opetuksessasi.
Microsoft Teamsin mahdollisuudet Kuinka saat kaiken irti Microsoft Teamsista ja sen monipuolisista ominaisuuksista opetuskäytöstä?
Monilukutaito aineenopetuksessa Monilukutaito on jo terminä hitusen pelottava eikä kovin helpostilähestyttävä. Käymme yhdessä koulutuksessa läpi mitä se oikeasti tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan koulussa opetella.
Monilukutaito alakoulussa Monilukutaito on jo terminä hitusen pelottava eikä kovin helpostilähestyttävä. Käymme yhdessä koulutuksessa läpi mitä se oikeasti tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan koulussa opetella.
Ohjelmoinnillinen ajattelu (alakoulu) Mitä on ohjelmoinnillinen ajattelu ja miten sitä hyödynnetään alakoulun opetuksessa? Käytännön vinkeillä pääset kokeilemaan sitä omassa luokkahuoneessasi vaikka heti koulutuksen jälkeen!
Ohjelmointi eri oppiaineiden rakennuspalikkana (aineenopettajat) Ohjelmointi soveltuu hyvin eri oppiaineiden sisältöjen rikastamiseen ja läpikäyntiin. Ohjelmointia voi lähestyä monella tavalla, yksinkertaisista symboleista monimutkaisempaan visuaaliseen ohjelmointiin. Tässä webinaarissa opetellaan ohjelmoimaan hieman ikäluokan vaatimuksia haastavammalla tavalla ja tutustutaan erilaisiin tapoihin integroida ohjelmointia osaksi erilaisia oppisisältöjä. Erityistä huomiota kiinnitetään ohjelmoinnin liittämistä muihinkin oppiainesisältöihin kuin käsitöihin ja matematiikkaan.
Ohjelmointi eri oppiaineiden rakennuspalikkana (alakoulu) Ohjelmointi soveltuu hyvin eri oppiaineiden sisältöjen rikastamiseen ja läpikäyntiin. Ohjelmointia voi lähestyä monella tavalla, yksinkertaisista symboleista monimutkaisempaan visuaaliseen ohjelmointiin. Tässä webinaarissa opetellaan ohjelmoimaan hieman ikäluokan vaatimuksia haastavammalla tavalla ja tutustutaan erilaisiin tapoihin integroida ohjelmointia osaksi erilaisia oppisisältöjä.
Opetuksen pelillistäminen (aineenopettajat) Olet jo käyttänyt Kahoottia oppilaidesi kanssa ja tunnet pelillistämisen hyödyt ja haluat oppia lisää. Suunnattu aineenopettajille. Osallistujalla oltava käytössään tietokone.
Tässä koulutuksessa käydään läpi pelillistämisen teoria, niin, että osallistujalla on valmiudet hyödyntää pelejä laajasti ja perustellusti osana omaa päivittäistä pedagogista työkalupakkiaan. Tämän jälkeen ei mene sormi suuhun vaikka vanhempainillassa kysyttäisiin pelien hyödystä osana oppimista.
Koulutuksen jälkeen sinulla on valmis suunnitelma ja työkalut oulutuksessa valitun yläkoulun oppimis-sisällön pelillistämiselle ja sinulla on valmiudet hyödyntää edistyneempiä oppimisalustoja kuten Blooket sekä osallistaa oppilaat materiaalin tekemiseen. Lisäksi tutustumme suomalaisten opettajien kehittämään LoruGames.com alustaan ja pohdimme yhdessä pelillistämisen hyötyjä ja tehokkuutta eri alustoilla.
Opetuksen pelillistäminen (alkeet) Pelillistäminen kiinnostaa, mutta et ole uskaltanut kokeilla. Yläkoulun ja alakoulun opettajat. Osallistujalla oltava käytössään tietokone.
Tässä koulutuksessa tutustutaan lyhyesti pelillistämisen teoriaan. Osallistuja ymmärtää miksi pelillistäminen on tehokas työkalu opetukseen ja osaa myös tarvittaessa perustella pelien käytön opetuksessa.
Koulutuksen jälkeen sinulla on valmis suunnitelma ja työkalut matematiikan tai kielen oppimis-sisällön pelillistämiselle ja sinulla on valmiudet käyttää suosituimpia pelillistämisalustoja kuten Kahoot ja Quizlet. Lisäksi tutustumme suomalaisten opettajien kehittämään LoruGames.com alustaan ja pohdimme yhdessä pelillistämisen hyötyjä ja tehokkuutta eri alustoilla.
Opetuksen pelillistäminen (perustaso) Olet jo käyttänyt Kahoottia oppilaidesi kanssa ja tunnet pelillistämisen hyödyt ja haluat oppia lisää. Suunnattu alakoulun opettajille. Sopii hyvin jatkoksi “Opetuksen pelillistäminen (alkeet)” -koulutukselle! Osallistujalla oltava käytössään tietokone.
Tässä koulutuksessa käydään läpi pelillistämisen teoria, niin, että osallistujalla on valmiudet hyödyntää pelejä laajasti ja perustellusti osana omaa päivittäistä pedagogista työkalupakkiaan. Tämän jälkeen ei mene sormi suuhun vaikka vanhempainillassa kysyttäisiin pelien hyödystä osana oppimista.
Koulutuksen jälkeen sinulla on valmis suunnitelma ja työkalut matematiikan tai kielen oppimis-sisällön pelillistämiselle ja sinulla on valmiudet hyödyntää edistyneempiä oppimisalustoja kuten Blooket sekä osallistaa oppilaat materiaalin tekemiseen. Lisäksi tutustumme suomalaisten opettajien kehittämään LoruGames.com alustaan ja pohdimme yhdessä pelillistämisen hyötyjä ja tehokkuutta eri alustoilla.
Oppilaiden osallistaminen erilaisilla sovelluksilla Sähköiset ympäristöt tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia oppilaiden osallistamiseen opetukseen – myös anonyymisti, mikä helpottaa etenkin ujojen oppilaiden osallistumista. Opi käyttämään näppäriä palveluja osana opetustasi (mm. Mentimeter, Answergarden)
Oppimisen analytiikan hyödyntämien (käyttöesimerkkinä Google) Oppimisanalytiikka mahdollistaa tiedon keräämisen oppimisesta ja sen havainnoinnin erilaisten visualisointien avulla. Oppimisanalytiikkaa on mahdollista hyödyntää myös itse tehdyillä näkymillä erilaisten valmiiden ratkaisujen sijaan. Webinaarissa esitellään erilaisia käytännössä toteutettuja ratkaisua ja harjoitellaan datan yhdistämistä ja visualisointia Google Sheets -taulukkolaskentaohjelmalla.
Oppimisen analytiikan hyödyntämien (käyttöesimerkkinä Qridi) Qridi kerää dataa peruskoulun oppilaan oppimisprosessista ja visualisoi sitä eri osapuolille havainnollisella tavalla (oppilas, opettaja, huoltaja, rehtori ja opetustoimi).
Koulutuksessa esitellään useita käytännön esimerkkejä siitä, miten Qridin dataa voidaan käyttää opettajan työn helpottamiseen ja oppimisen parantamiseen. Samalla perehdytään havainnollisella tavalla oppimisen analytiikan perusteisiin.
Oppimisympäristö Classroom ja lomaketyöväline Forms tutuiksi Classroomsin avulla hallitset ja jaat oppilaille tehtäviä ja tiedostoja. Google Forms mahdollistaa monipuolisten tehtävien ja oppimateriaaleja sisältävien kokonaisuuksien tekemisen. Tässä webinaarissa tutustutaan näiden palveluiden pedagogisesti järkevään hyödyntämiseen. Sisältö sopii hyvin aloittelevalla käyttäjälle, mutta myös edistyneemmät käyttäjät löytävät uusia ominaisuuksia.
Pedagogiset ratkaisut medialukutaidon opettamiseen (aineenopettajat) Medialukutaito on jo terminä hitusen pelottava eikä kovin helpostilähestyttävä. Käymme yhdessä koulutuksessa läpi mitä se oikeasti tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan koulussa opetella.
Pedagogiset ratkaisut medialukutaidon opettamiseen (alkeet) Medialukutaito on jo terminä hitusen pelottava eikä kovin helpostilähestyttävä. Käymme yhdessä koulutuksessa läpi mitä se oikeasti tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan koulussa opetella.
Pedagogiset ratkaisut medialukutaidon opettamiseen (perustaso) Medialukutaito on jo terminä hitusen pelottava eikä kovin helpostilähestyttävä. Käymme yhdessä koulutuksessa läpi mitä se oikeasti tarkoittaa ja kuinka sitä voidaan koulussa opetella.
Python-ohjelmoinnin alkeet Python-ohjelmointikielen alkeet ja toimintaperiaatteet, sekä kielen tarjoamat mahdollisuudet.
Robotiikka opetuksessa Robottien rakentaminen ja ohjelmointi on innostavaa ja motivoivaa ongelmanratkaisua. Robotiikkaa voi hyödyntää monella eri tavalla osana eri oppiaiheita. Webinaarin aikana käydään läpi, miten robotit voidaan ottaa osaksi oppimisympäristöä ja miten niitä voidaan hyödyntää erilaisten taitojen oppimisessa ja erilaisten ilmiöiden simuloinnissa.
Scratch-koodaaminen (pelin tekeminen) Scratch-ohjelmointi taipuu moneen käyttöön! Opettele kuinka Scratchilla luodaan pelejä. Koulutuksessa ei käydä Scratchin perustoimintoja läpi, eli jos et ole aiemmin käyttänyt Scratchia, niin kannattaa käydä Scratch-koodaamisen alkeet pohjalle! Jos olet Scratchia käyttänyt, niin ei alkeiden käyminen ole välttämätöntä!
Scratch-koodaamisen alkeet Opi koodauksen peruskäsitteistö, Scratchin käyttöliittymä sekä sen toimintaperiaatteet!
Sibelius-nuotinnus ja musakirja.fi Nosta musiikkitunnisi seuraavalle tasolle ja ota haltuun Sibelius-nuotinnusprojekti sekä musakirja.fi-palvelu!
Sosiaalinen media opetuksessa (Google Chat) Sosiaalinen media on massiivinen ilmiö, joka näyttäytyy oppilaiden arjessa monin eri tavoin. Koulussa aiheen käsittely on kuitenkin haastavaa sovellusten ikärajojen takia. Tässä webinaarissa käsitellään sosiaalista mediaa Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman osaamiskuvausten ja erilaisten medialukutaitoa kehittävien harjoitusten kautta. Eri ikäisille soveltuvia sovelluksista esitellään sosiaalisen median simulointia erilaisten yhteistyöstöalustojen avulla. Lisäksi hyödynnetään Google chat -sovellusta.
Struktuurin tukeminen digitaalisin välinein Viikon sähköiset luokkahuoneet
Sähköiset kokeet ja testit Kokeiden ja testien tekeminen sähköisesti tarjoaa paljon uusia mahdollisuuksia sekä tehtävämuotoihin että kokeiden tarkastamiseen ja tulosten seurantaan. Opi parhaat alustat ja kikat sähköisten kokeiden tekemiseen!
Sähköisten palveluiden erot ja hyödyt Miten Slides ja PowerPoint eroavat toisistaan, entä Teams, Zoom ja Meet? Liittyykö Wilma jotenkin iCloud-sähköpostiini? Miksi en voi avata OneDriveen tallentamaani tiedostoa suoraan Google Drivesta? Miksi samankaltaisiin palveluihin tarvitaan erilliset tunnukset? Samankaltaiset palvelut hämmentävät helposti käyttäjää ja tunnusten kanssa päätyy helposti solmuun. Tässä koulutuksessa käydään läpi erilaiset palvelut, niiden erot keskenään, niihin liittyvä terminologia sekä itselle sopivan palvelun valitseminen. Tarkoituksena on auttaa kouluttautujia hahmottamaan mitä on tarjolla, kuka niitä tarjoaa ja mitkä palvelut ovat kytköksissä toisiinsa.
Tehdään podcasteja opetuksessa! Kuinka oppisisältöjä käydään läpi podcastia tehden? Koulutuksessa käydään läpi sekä podcastien tekemisen tekninen että pedagoginen puoli.
Tekijänoikeudet verkossa Miten käytät ja opetat oppilaille verkkomateriaalien käyttötaitoja tekijänoikeudet huomioiden?
Tekstin käsittely ja diaesitykset Googlen ohjelmilla (Docs & Slides) Hyödynnä monipuolisesti diaesityssovellus Slidesia ja tekstinkäsittelysovellus Docsia
Tietosuoja Mitä tavallisen opettajan tulee tietää tietosuojasta sähköisiä alustoja käytettäessä= Tärkein asia on oppilaiden henkilötietojen suojelu.
TVT-taitojen opettaminen eri oppiaineissa (aineenopettajat) Kouluissa ei enää ole “ATK-tunteja”, vaan TVT on jalkautunut osaksi opetusta. Koulutuksessa käydään käytännön vinkein läpi keinoja kuinka TVT-osaamista kartutetaan osana eri oppiaineita.
TVT-taitojen opettaminen eri oppiaineissa (alkeet) Kouluissa ei enää ole “ATK-tunteja”, vaan TVT on jalkautunut osaksi opetusta. Koulutuksessa käydään käytännön vinkein läpi keinoja kuinka TVT-osaamista kartutetaan osana eri oppiaineita.
TVT-taitojen opettaminen eri oppiaineissa (perustaso) Kouluissa ei enää ole “ATK-tunteja”, vaan TVT on jalkautunut osaksi opetusta. Koulutuksessa käydään käytännön vinkein läpi keinoja kuinka TVT-osaamista kartutetaan osana eri oppiaineita.
Tyylikkäiden oppimateriaalien tuottaminen verkossa Verkko on pullollaan erilaisia sivustoja materiaalien tuottamiseen – ilmainen ja hyvä on harvinainen yhdistelmä, mutta myös niitä löytyy! Koulutuksesta saat eväät upeiden materiaalien tuottamiseen. (esim. Canva, bitmojit…)
Verkkosivujen luominen (Google sites) Opettele luomaan verkkosivuja Google sitesin avulla. Koulutus on suunnattu erityisesti ensikertalaisille, eli aiempaa kokemusta ei tarvita!
ViLLE käyttäjäkoulutus I (HUOM! Valitse molemmat) ViLLE-koulutus 1/2 (Huom. valitse molemmat!) Koulutus on suunnattu niille, joilla ei ViLLE-tunnuksia vielä ole.
ViLLE käyttäjäkoulutus II (HUOM! Valitse molemmat) ViLLE-koulutus 2/2 (Huom. valitse molemmat!) Koulutus on suunnattu niille, joilla ei ViLLE-tunnuksia vielä ole.
Yhteistoiminnallinen oppiminen diginä (aineenopetus) Kuinka digitaaliset palvelut tukevat yhteistoiminnallista oppimista? Mitkä palvelut on testattu ja hyviksi havaittu sekä kuinka niitä käytetään?
Yhteistoiminnallinen oppiminen diginä (alkeet) Kuinka digitaaliset palvelut tukevat yhteistoiminnallista oppimista? Mitkä palvelut on testattu ja hyviksi havaittu sekä kuinka niitä käytetään?
Yhteistoiminnallinen oppiminen diginä (perustaso) Kuinka digitaaliset palvelut tukevat yhteistoiminnallista oppimista? Mitkä palvelut on testattu ja hyviksi havaittu sekä kuinka niitä käytetään?
Jaa sivu: