Aurinkoista kesää kaikille!
Julkaisut

Laitteiden elinkaarimalli

Julkaistu 2.4.2024 Muokattu 20.5.2024
Sarjakuvatyyliset läppärit kävelevät iloisina puistossa.

Oppilaskoneet

Hankkeen alkaessa Lappeenrannan koululaiset olivat pahimmassa tapauksessa hyvinkin eriarvoisessa asemassa digitaalisten laitteiden suhteen. Koulut päättivät itsenäisesti miten ja minkälaisia laitteita hankittiin sekä kuinka niitä käytettiin. Asetelma oli koulujen kannalta lähtökohtaisesti hyvä: koulut saivat itse valita laitteet ja hyödyntää siihen varatun budjetin haluamallaan tavalla. Malli kuitenkin aiheutti ongelmia mm. siinä, että verkot eivät toimineet optimaalisesti, koska verkko-optimointi oli mahdotonta tehdä monenkirjavan laitekannan takia. Toinen suuri onglema syntyi siitä, että laitteiden käyttöprosessit eivät olleet yhteneväisiä, mikä osaltaan aiheutti paljon digiturvaongelmia: yhteiskäyttölaitteille jäi kirjautumisia päälle, laitteilla valokuvattiin ja kuvat jäivät laitteelle sekä käytettiin pilvipalveluita, jotka vaaransivat digiturvan. Kolmas ongelma muodostui vanhojen laitteiden käyttämisestä - jos laitteen rauta kestää, niin kouluissa herkästi hyödynnetään laite loppuun, vaikka sen ohjelmistoja ei enää päivitettäisi eikä sen ohjelmistot enää ole turvallisia.

Siirryimme koko perusopetuksen osalta keskitettyyn laitehankintamalliin, mikä tarkoittaa sitä, että jokaisella 2.-9.luokkalaisella oppilaalla on käytössään henkilökohtainen Chromebook-laite - avaamme tulevassa artikkelissa miksi laite on juuri Chromebook, vaikka demoluokissa testattiin myös iOS- ja Windows-laitteita. Ratkaisun myötä laitemäärärahat siirrettin keskitettyyn hankintaan, jonka kautta hankitaan vuosittain laitteet, jotka koulut jakavat oppilailleen. Mallin myötä verkko saadaan paremmin optimoitua, yhteiskäyttölaitteiden ongelmat vähenevät merkittävästi (kouluille jää edelleen jonkin verran yhteiskäyttölaitteita, esim. iPadeja), mutta määrä on merkittävästi aiempaa pienempi. Laitteiden laskennallinen käyttöikä on 4v, jonka jälkeen ehjät ja toimivat laitteet nollataan ja niistä muodostuu laitereservi, jonka avulla paikataan hajonneita laitteita alueittain. Tällä hetkellä systeemissä on vielä menossa siirtymävaihe (laitteita ostetaan kahdelle ikäluokalle kerrallaan), jonka jälkeen oppilaslaitteiden toiminta on järjestelmällistä, hallittua ja tehokasta.

Opettajakoneet

Opettajakoneiden suhteen lähtötilanne oli varsin erilainen. Lappeenrannassa opettajien koneisiin on panostettu ja jokaisella on käytössään laadukas Windows-laite tai osalla kouluista Mac. Laitteet on kuitenkin hankittu aiemmin elinkaarileasingilla, mikä tarkoittaa sitä, että leasing-ajan päättyessä laite on palautettu. Opettajien kokemus oli, että palautettaessa laitteet olivat edelleen täysin toimivia ja toisinaan vaihto jopa sapetti, kun hyvin pelaavasta, tutusta koneesta täytyi luopua.

Opettajalaitteiden osalta Lappeenrannassa siirryttiin rahoitusleasingiin, minkä myötä laitteet jäävät leasing-jakson jälkeen käyttöön. Laitteet ovat opettajilla henk.koht. työkäytössä, niissä on automaattisesti päivittyvä Windows-käyttöjärjestelmä jolloin pidempikään käyttöikä ei laske niiden tietoturvaa. Muutoksen myötä laitteita vaihdetaan tarveperustaisesti ja jos laitteessa on vielä käyttöikää jäljellä vaihdon yhteydessä, niin jää se laitereserviin.

Muutos tiiviistetysti

Oppilaskoneet hankitaan keskitetysti. Peruskoulun aikana oppilaalla on henkilökohtaisessa käytössään kaksi laitetta (Chromebook), ensimmäinen laite 2.-5lk. ja toinen laite 6.-9-luokat. Käyttöiän jälkeen toimivat laitteet jäävät laitereserviin tai suoraan oppilaskäyttöön.

Opettajakoneet rahoitetaan rahoitusleasingillä ja koneita vaihdetaan tarveperustaisesti. Laitteet ovat Windows-koneita, joiden käyttöikä on usein 4+ vuotta. Jos koneet ovat vaihdon jälkeen käyttökuntoisia ne jäävät laitereserviin tai muuhun opetuskäyttöön.

 

Jaa sivu: