Aurinkoista kesää kaikille!
Julkaisut

SELFIE käytössä koko kaupungissa

Julkaistu 4.3.2024 Muokattu 20.5.2024
SELFIE-logo

SELFIE kaikille

Hankkeen alkuvaiheessa pilotoimme Euroopan komission SELFIE-työkalua hankekouluissa ja koulut loivat itselleen kehittämissuunnitelmat digitaalisen kompetenssin kasvattamiseen. Kuluvan lukuvuoden aikana kaikki Lappeenrannan perusopetuksen koulut ovat tehneet SELFIE-kyselyt ja luoneet niiden pohjalta omat kehittämissuunnitelmansa. Vaikka työkalua ei ole tarkoitettu kuntatasoisten koosteiden tekemiseen, vaan nimenomaan koulun oman kompentessin kartoittamiseen sekä kehittämiseen, niin olemme koonnet koulujen tulokset yhteen ja pyrimme nyt luomaan visualisoinnit sekä kokoamaan koko kaupungin tilannekuvan vastausten perusteella. Tuloksia tarkastellessa on tärkeää muistaa, että yhden koulun "3" voi vastata toisen koulun "4" tai tai "2" ja numeerisen vertailun sijaan tärkeämpää onkin seurata tulosten kehitystä: mihin suuntaan mikäkin osa-alue lähtee kehittymään kouluissa?

Mikä SELFIE:ssä toimii?

Selfie on tutkimusperustainen ja tuottaa selkeitä, hyvin visualisoituja tuloksia. Kyselyä voi muokata tietyissä rajoissa ja se ohjaa kouluja kehittämään omaa kompetenssiaan. Vastaajan näkökulmasta kyselyn täyttäminen on helppoa ja ajallisesti melko lyhyellä panoksella saadaan kattava kuva nykytilanteesta sekä päästään kehittämään osaamista. Kysely on anonyymi, eli vastaajat voivat kertoa nolotkin osaamisvajeensa ilman nolatuksia tulemisen pelkoa.

Mitä haasteita SELFIE:en liittyy?

Kyselyn pystyttäminen ei ole ihan yksinkertaista - tämän haasteen taklaamiseksi loimme yksityiskohtaiset kuvalliset ohjeet, joilla voitte ottaa SELFIE:n käyttöön myös omassa kunnassanne! Ohjeet löytyvät täältä: https://eduks.fi/fi/selfie (aukeaa uuteen ikkunaan). Kyselyn kieli ei myöskään ole sieltä helpoimmasta päästä, vaan toisinaan kysymys pitää lukea monta kertaa, eikä silti ole selvää mitä siinä kysytään. Kysely toimii parhaiten pienissä ja keskisuurissa yksiköissä - suurissa yksiköissä vastaukset puuroutuvat ja kaikki kohdat alkavat helposti näyttää samalta, kun vastaajamäärä kasvaa niin suureksi, että erilaisia kokemuksia on paljon. Kannattaa siis tarvittaessa rajata kyselyä jopa yksikön sisällä pienemmille kokonaisuuksille (esim. 1-2lk, 3-4lk jne.). Myös kyselyjen vastaajarajat tuottivat välillä harmaita hiuksia: jos tavoitteeksi asetetaan kaikki koulun opettajat (esim. 20), niin vähintään 10 opettajan tulee vastata tai muuten tuloksia ei saa ulos. Kannattaakin säätää vastausrajat mahdollisen alas, koska jos 20 opettajasta 24 vastaa, niin siinä ei ole mitään ongelmaa. Hyvin pienissä yksiköissä kyselyn anonymiteetti kärsii - kyselyssä vastataan kolmessa ryhmässä: oppilaat/opiskelijat, opettajat ja koulun johto - koulun johtoon lasketaan rehtorit ja TVT-vastaavat, jolloin esim. pienellä kyläkoululla vastaajia voi olla 1 tai 2, jolloin anonymiteettiä ei ole.

Jatko?

Jatkossa Lappeenranta tekee vuorovuosin SELFIE-kyselyn  ja SELFIE for Teacher -kyselyn (joka on henk.koht.kysely opettajille). Näin kehityssykleissä on tilaa kehitystyölle, mutta kehitys kestää koko ajan aktiivisena. Oletuksena SELFIE olisi tarkoitus tehdä useita kertoja vuodessa, mutta näin kyselyiden välissä ei ehtisi tapahtua mitään ja toisaalta kyselytulva alkaisi nopeasti laskea vastausintoa ja vastausten laatua. Jatkamme myös vaihtoehtojen tutkimista - SELFIE:ssä on paljon hyviä puolia, mutta sekään ei ole täydellinen - jos parempi vaihtoehto löytyy, niin olemme valmiudessa sen kokeiluun!
 

Jaa sivu: