HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Varhaiskasvatus kohti uusia lukutaitoja- miten meni?

Julkaistu 15.5.2024 Muokattu 21.5.2024

Mitä tehtiin, opittiin ja miten tästä eteenpäin?

 

Varhaiskasvatus kohti uusia lukutaitoja -hankkeen aikana paransimme henkilöstön osaamista ja tietoisuutta Uudet lukutaidot osaamiskuvausten sisällöistä.

Hankkeessa oli mukana kuusi kehittäjäopettajaa Eduksin työntekijöiden lisäksi. Tapaamiset olivat kerran kuukaudessa, joissa perehdyimme digitaalisen osaamisen sisältöihin. Tavoittelimme sisältöjen soveltamista Lappeenrannan vasuun sopivaksi ja sisältöjen avaamista selkokielelle sekä konkreettisia esimerkkejä käytäntöön soveltamisesta. Sisältöjä jalkautettiin ensimmäisenä kehittäjäopettajien yksiköihin tai koko varhaiskasvatus alueelle pedagogisten kahviloiden ja työpaikkakokousten muodossa.

Syksyllä 2023 pidimme koko Lappeenrannan varhaiskasvatuksen kattavat työpajakiertueet, joissa koulutimme henkilöstön Uudet lukutaidot -sisältöihin ja esittelimme toiminnallisesti miten teorian voi ottaa käyttöön lasten kanssa ja sitoa osaksi muuta pedagogiikkaa. Meillä oli paljon esimerkkejä sekä vasta-alakajille että konkareille. Hankkeen työpajakiertue tavoitti koko varhaiskasvatuksen kentän ja kaikki Lappeenrannan yksiköt, kaikkiaan yli 200 osallistujaa. Osallistujat koostuivat vakan henkilöstöstä sekä esihenkilöistä. Työpajojen materiaali jaettiin koko henkilöstön käyttöön, sekä teoriaosuus että toiminnalliset vinkit. Kaikki tuotettu materiaali on jaettu yksiköiden käyttöön koko alueelle sekä julkaistu aoe.fi palvelussa. 

Osalle varhaiskasvatusalueista pidettiin vanhempainilta Lapset digimaassa, jossa keskusteltiin lasten digilaitteiden käytöstä niin varhaiskasvatuksessa kuin kotonakin!

Hankkeen loppupuolella saimme valmiiksi Lappeenrannan kaupungin varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen digitaalisen osaamisen suunnitelman, joka on jaettu kaikkiin Lappeenrannan varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköihin.  Suunnitelma on ladattavissa osoitteesta Aoe.fi: urn:nbn:fi:oerfi-202312_00027075_8

Digitaalisen osaamisen sisältöjen jalkautus ja koulutus jatkuu yksiköissä sekä Eduksin toimesta!

Kehittäjäopettajat ovat jatkaneet aktiivisesti toimintaa, omissa yksiköissään sekä varhaiskasvatusalueillaan. He ovat pitäneet täsmäkoulutuksia, sekä isompia koulutuksia henkilöstölle, pitäneet yllä digipuhetta, ohjanneet lapsia ja tilanneet johtajan kanssa uutta välineistöä sekä laitteita. Kiitos! 


Erityiskiitos Marika, Ilona, Hanna, Jutta, Riitta ja Tanja! 

Jaa sivu: