Aurinkoista kesää kaikille!
Julkaisut

Aineryhmäkohtaiset tekoälypajat

Julkaistu 7.11.2023 Muokattu 20.12.2023
Jukka Lehtoranta vetämässä tekoälypajaa.

Loka-marraskuun taitteessa Eduks järjesti yhteistyössä Islacat edun Oy:n Jukka Lehtorannan kanssa aineryhmäkohtaiset pajat lukio-opettajille. Pajoihin osallistui lähes 40 opettajaa hankelukioista ja niissä käytiin läpi tekoälyn tuomia mahdollisuuksia kohdennettuna opettajan omaan oppiaineeseen. Työskentelyvaiheessa pohdittiin konrketian tasolla minkälaisilla syötteillä (prompt) saadaan generatiiviselta tekoälyltä (esim. ChatGPT tai Bing Chat Enterprise, muok. nykyään Microsoft Copilot) tehtäviä tai sisältöjä opetukseen. Lehtoranta oli koostanut lähdemateriaaliksi kattavan paketin erilaisista syötteistä, joiden pohjalta opettajat pääsivät itse pohtimaan ja jatkokehittämään tekoälyn käyttöä omaan työhönsä.

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, kuinka voit saada tekoälyltä tehoja omaan työhösi:

 

Työmäärän vähentäminen

Äidinkieli:
"Luo yksityiskohtainen oppituntisuunnitelma yhdestä [Kesto]-minuuttisesta oppitunnista aiheesta [Tarkka aihe, esim. symboliikka, hahmonkehitys] teoksessa [Kirja/Runo]. Tämä tunti on tarkoitettu [Luokka-asteelle] ja tulisi käyttää [valitsemasi opetusmenetelmä, esim. Suora opetus] -menetelmää. Sisällytä oppimistavoitteet, onnistumisen kriteerit, askel-askeleelta etenevät aktiviteetit ja arviointimenetelmät."

Matematiikka:
"Listaa yleiset opiskelijakysymykset aiheesta [Matematiikan aihe] [Luokka-asteelle], noudattaen [Lisää kurssi tai opetussuunnitelma] [Lisää maasi], ja luo yksinkertaiset selitykset jokaiseen kysymykseen."

Vieraat kielet:
"Luo joukko 'Nopeat Kysymykset' -muistikortteja, jotka sisältävät [kohdesanastoa]. Tämä vähentää virallisiin arviointeihin käytettyä aikaa [Luokka-asteelle], joka opiskelee [Lisää kieli tai kurssi/opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Fysiikka/Kemia:
"Luo arviointikriteerit laboratorioraporttien arvioimiseen kokeesta [Tietty koe] [Luokka-asteelle], noudattaen [Lisää kurssi tai opetussuunnitelma] [Lisää maasi]. Sisällytä kategoriat menetelmälle, analyysille ja johtopäätöksille."

Maantiede/Biologia:
"Luo yksityiskohtainen runko esitykselle [maantieteellinen aihe], joka sisältää monivalintakysymyksiä ja vastauksia. Suunniteltu nopeuttamaan oppitunnin resurssien luomista [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat [Lisää kurssi/opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Historia:
"Luo lista keskeisistä termeistä ja niiden määritelmistä [nykyinen yksikkö tai aihe] jaettavaksi [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat [tietty historiallinen ajanjakso tai tapahtuma]. Tämä vähentää käytettyä aikaa sanaston opetukseen."

 

Materiaalin luominen

Äidinkieli:
"Luo keskustelukysymyksiä luokkahuonekeskustelulle teemasta [Teema] kirjassa [Kirja]. Tavoittele kysymyksiä, jotka kannustavat kriittiseen ajatteluun [Luokka-asteelle]."

Matematiikka:
"Luo haastavia tehtäviä aiheesta [Matematiikan aihe] [Luokka-asteelle], noudattaen [Lisää kurssi tai opetussuunnitelma] [Lisää maasi] ja käyttäen [Lisää taksonomia, esim. Bloomin/SOLO] taksonomiaa."

Vieraat kielet:
"Suunnittele 'Elokuvaklippi Koe', jossa oppilaat katsovat lyhyitä klippejä elokuvista kielellä [kohdekieli] ja vastaavat ymmärtämiskysymyksiin [Luokka-asteelle], joka opiskelee [Lisää kieli tai kurssi/opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Fyiikka/kemia:
"Koosta luettelo luotettavista verkkoresursseista aiheesta [Tietty tiedeaihe] [Luokka-asteelle], noudattaen [Lisää kurssi tai opetussuunnitelma] [Lisää maasi]. Merkitse jokainen sen vaikeustason ja sisällön tyypin mukaan."

Biologia/maantieto:
"Luo GIS (Geographical Information System) -aktiviteetti käyttäen ESRI:n ArcGIS-alustaa keskittyen [tietty maantieteellinen ongelma tai aihe]. Sisällytä vaiheittaiset ohjeet ja oppimistavoitteet [Luokka-asteelle] [Lisää maasi].”

Historia:
"Luo 'Historiallisen hahmon profiili' -pohja, jota oppilaat voivat käyttää tutkiessaan ja esitellessään erilaisia historiallisia hahmoja [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat [Lisää kurssi/opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Uskonto:
"Koosta lista multimediaresursseista, kuten videoista ja artikkeleista, liittyen aiheeseen [Lisää aihe] [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat Uskontoa."

 

Oppituntisuunnittelu

Äidinkieli:
"Tarjoa askel-askeleelta opas runollisten laitteiden opettamiseen käyttäen [Runo] esimerkkinä. Sisällytä tavoitteet, aktiviteetit ja [Kesto]-minuuttinen aikataulu [Luokka-asteelle]."

Matematiikka:
"Vaiheittainen opas [Matematiikan aiheen] opettamiseen [Kesto] minuutissa [Luokka-asteelle]."

Fysiikka/kemia:
"Tarjoa vaiheittainen opas aiheen [Tietty tiedeaihe] opettamiseen käytännön kokeen avulla. Sisällytä tavoitteet, tarvittavat materiaalit ja [Kesto]-minuutin aikataulu [Luokka-asteelle], noudattaen [Lisää kurssi tai opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Maantieto/biologia:
"Suunnittele 'Maantietopelipäivä' -oppituntisuunnitelma, joka sisältää interaktiivisia pelejä kuten 'Maantietobingo', keskittyen [maantieteellinen aihe] [Kesto]-minuutin oppitunnille. Sisällytä oppimistavoitteet, arviointimenetelmät ja luo bingokortit faktoilla sekä flashcard-joukko nopeaa muistutustoimintaa varten [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat [Lisää kurssi/opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Historia:
"Kehitä oppituntisuunnitelma, joka keskittyy [tietty historiallinen tapahtuma tai ajanjakso] [Kesto]-minuutin oppitunnille. Sisällytä oppimistavoitteet, suoran opetuksen elementit ja arviointimenetelmät [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat [Lisää kurssi/opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Uskonto:
"Suunnittele [kesto]-minuutin oppitunti, joka tutkii aiheen [Lisää aihe] historiallista kontekstia [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat Uskontoa. Sisällytä oppimistavoitteet, suoran opetuksen elementit, arviointimenetelmät ja aktiviteetti, jonka avulla opiskelijat voivat osoittaa oppimistaan."

 

Testiaineiston luominen

Äidinkieli:
"Suunnittele ristisanatehtävä avainsanoilla liittyen [Kirjallinen aikakausi, esim. Romantiikka] [Luokka-asteelle]."

Matematiikka:
"Luo täydennettävä koe kaavoista aiheessa [Matematiikan aihe] [Luokka-asteelle]."

Fysiikka/kemia:
"Luo käytännöllinen laboratoriokoe, joka testaa opiskelijoiden taitoja suorittaa tietty kokeellinen toiminta tiedeaiheessa [Tietty tiede] [Luokka-asteelle], noudattaen [Lisää kurssi tai opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Maantieto/Biologia:
"Luo 'Sää ja Ilmasto' -täydennä aukko -koe [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat [Lisää kurssi/opetussuunnitelma] [Lisää maasi]."

Historia:
"Suunnittele 'Kuvakoe', jossa oppilaat tunnistavat historiallisia hahmoja, esineitä tai paikkoja liittyen [tietty historiallinen ajanjakso tai tapahtuma] [Luokka-asteelle]."

Uskonto:
"Luo 'Tosi tai Epätosi' -koe aiheesta [Lisää aihe] vastauksilla ja selityksillä [Luokka-asteelle], jotka opiskelevat Uskontoa. Kysymysten tulisi lisääntyä monimutkaisuudessa linkittyen [lisää taksonomia, esim. Blooms/SOLO] taksonomiaan."

------------------

Esimerkkien tarkoituksena on kannustaa sinua kokeilemaan ja kehittämään syötteitä eteenpäin - toivottavasti näistä oli sinulle apua!

Jaa sivu: