Aurinkoista kesää kaikille!
Julkaisut

Digiturvakysely

Julkaistu 22.11.2023 Muokattu 19.12.2023
Opettaja istuu koneella ja täyttää digiturvakyselyä. Kuva on sarjakuvamainen.

Eduks toteutti yhteistyössä Tutkimustalo Servitiumin kanssa digiturvakyselyn Lappeenrannan opettajille. Kyselyllä oli kaksi tarkoitusta: ensinnäkin kerätä Eduksille tietoa mahdollisesta koulutustarpeesta digiturva-asioissa ja toisaalta kyselyn kautta pyrimme parantamaan opettajien osaamista.

Rehtorien kanssa sovimme, että kysely toimitetaan opettajille sähköpostitse ja opettajat vastaavat siihen parhaaksi katsomassaan kohdassa - kyselyn täyttämiseen ei tarvinnut varata 10 minuuttia piedempään. Kyselyn sulkeuduttua toimitimme oikeat vastaukset rehtoreille ja he kävivät opettajien kanssa keskustelun esim. opekokouksen yhteydessä. Tavoitteemme oli, että kysely herättää keskustelua aiheesta ja kirkastaa usein monimutkaiseksi koettua digiturvasäännöstöä.

Kyselyssä kysyttiin seuraavia asioita:

Miten käytät tunnustasi ja tiliäsi?

 • Tiedän mihin voin käyttää edu.lappeenranta.fi-tunnusta/sähköpostiani
  • En tiedä ohjeistusta 1-5 tiedän työnantajan ohjeistuksen täysin
 • Käytän työsähköpostitunnustani (edu.lappeenranta.fi) siviiliasioissa
  • En koskaan 1-5 Päivittäin
 • Käytän siviilisähköpostitunnustani (esim. gmail, hotmail) työasioissa
  • En koskaan 1-5 Päivittäin

Vastuu oppilaiden (ja huoltajien) tietosuojasta

 • Tiedän mitkä tiedot luokitellaan henkilötiedoiksi
  • En tiedä ollenkaan 1-5 tiedän tarkasti
 • Tiedän vastuuni oppilaiden ja huoltajien henkilötietojen luovuttamisesta esim. toisille huoltajille tai EKHVA:n toimijoille
  • En tiedä ollenkaan 1-5 tiedän tarkasti
 • Julkaisen työhöni liittyviä asioita henkilökohtaisessa somessani
  • En ollenkaan 1-5 viikoittain tai useammin
 • Tiedän millaisia asioita työstäni voin viestiä työyheistön ulkopuolelle.
  • En tiedä 1-5 tiedän tarkasti
 • Kenelle kaikille voin kertoa, että oppilaallani on todettu ADHD [monivalinta]
  • Rehtorille
  • Kouluni laaja-alaiselle erityisopettajalle
  • Kouluni muille opettajille
  • Luokkani koulunkäynninohjaajalle
  • Kouluni muille työntekijöille
  • Toiselle kaupungissa työskentelevälle opettajalle, joka on henkilökohtainen ystäväni
  • Puolisolleni

Tietojen tallentamiskäytännöt

 • Minulla on tallessa oppilaiden henkilötietoja (esim. koko nimi, osoite, puhelinnumero…) sisältäviä dokumentteja seuraavissa palveluissa [monivalinta]
  • Wilma
  • Google-palvelut (esim. Drive)
  • MS:n palvelut (esim. Teams/OneDrive)
  • Työkoneellani
  • Paperisena
 • Minulla on tallessa oppilaiden arkaluontoisia tietoja sisältäviä dokumentteja (esim. HOJKS, arviointikeskustelujen aineistot) seuraavissa palveluissa [monivalinta]
  • Wilma
  • Google-palvelut (esim. Drive)
  • MS:n palvelut (esim. Teams/OneDrive)
  • Työkoneellani
  • Paperisena

Tietojen poistaminen

 • Poistan oppilaistyöt (esim. kokeet, Classroomin vastaukset)
  • Välittömästi käytön jälkeen
  • Vuosittain tai useammin
  • Sattumanvaraisesti
  • En poista oppilastöitä
 • Hävitän paperiset aineistot, jotka sisältävät henkilötietoja
  • Kaappiini mahtuu vielä
  • Poltan kokossa juhannuksena
  • Taloyhtiöni paperinkeräykseen
  • Koulussa oleva vihreä lukollinen turvaroskis
  • Annan seuraavalle opettajalle
  • Koulusihteerin silppurilla

Opetussovellukset

 • Olen tutustunut Lappeenrannan kaupungin sallittuihin opetussovelluksiin (https://eduks.fi/fi/dokumentit/tiedonhallinnan-kasikirja/opetussovellusten-kaytto aukeaa uuteen ikkunaan)
  • Tänä syksynä
  • Aikaisemmin
  • En vielä
 • Kuinka saan haluamani sovelluksen em. listaukseen
  • Pyydän rehtorilta
  • Esitän toiveen TVT-vastaavalle
  • Pyydän digaria hyväksymään sen
  • Otan yhteyttä Eduksiin
  • Pyydän lupaa tietosuojavastaavalta
  •  
 • Voin käyttää sovellusta, joka ei löydy hyväksytyistä opetussovelluksista, jos
  • Käytämme oppilaista nimimerkkejä oikeiden nimien sijasta
  • Oppilaiden sähköpostiosoitetta käytetään vain kirjautumiseen
  • Saan kirjallisen luvan kaikilta huoltajilta
  • Sovellus on yleisesti käytössä koulussamme
  • Sovellukseen tallennetaan oppilaasta vain etu- ja sukunimi

Palaamme myöhemmin kyselyn tuloksiin!

Jaa sivu: