HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Digiturvakyselyn tulokset

Julkaistu 24.1.2024 Muokattu 3.5.2024
Opettaj istuu tietokoneen äärellä, tausta viestii digituravallisuudesta.

Suoritimme loppuvuodesta 2023 kyselytutkimuksen yhteistyössä Servitium Oy:n kanssa ja tulokset on nyt analysoitu. Kyselyn tavoitteena oli  selvittää opettajien käytänteitä työtilien käytöstä ja heidän ajatuksiaan tilien käytänteistä sekä tietoturvasta. Kyselyyn kutsutuista 589 opettajasta vastasi 297, eli vastausprosentti oli 50,4%. Vastauksia saatiin yhtä koulua lukuunottamatta kaikista kaupungin kouluista.

Vastanneista yli 70% tiesi työtilin käyttöohjeistuksen vähintäänkin hyvin, mutta hieman yli 1% ei tiennyt ohjeistusta lainkaan. Positiivista oli myös huomata, että lähes 70% vastanneista käytti työtiliään vain työasioihin, eikä kukaan käyttänyt sitä siviiliasioihin päivittäin. Vastaavasti toisinpäin käyttöä esiintyi jonkin verran - yli 5% käyttäjistä käytti siviilitiliään työasioihin usein tai päivittäin.

Oppilaiden ja huoltajien tietosuojasta opettajan vastuut tiesi vastaajista yli 85% ja loputkin jollain tavalla. Kun kyse oli yhteistyöstä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen kanssa ja heille oppilastietojen luovuttamisesta tippui tietämys hieman, mutta kuitenkin yli 80% tiesi vastuunsa hyvin tai tarkasti. Opettajat eivät myöskään näyttäneet olevan kovin innokkaita julkaisemaan työhönsä liittyviä asioita sosiaalisessa mediassa - lähes 70% ei julkaise siellä mitään ja yksikään vastanneista ei julkaissut viikoittain tai useammin. Perinteinen viestintä oli vieläkin paremmin hallussa - yli 95% tiesi hyvin tai tarkasti millaisia asioita voi työstään viestiä työyhteisön ulkopuolelle.

Tietojen tallentamiskäytänteissä on vielä tarkennettavaa: vaikka 97,2% opettajista säilyy oppilastietoja Wilmassa, mikä on niille Lappeenrannan kaupungissa oikea paikka, niin tämän lisäksi yli 10% opettajista säilyttää oppilaiden henkilötietoja mm. Drivessä ja työkoneella. Paperisenakin näitä tietoja säilyttää vielä lähes 25%. Tietojen säilytyskäytänteiden osalta on siis tarve tehdä tarkennuksia.

Myös tietojen poistamiseen liittyen käytänteissä on parannettavaa - hieman yli 60% poistaa kokeiden ja Classroomin vastausten kaltaiset oppilastyöt sovitusti vähintään vuosittain ja vajaa 2% jopa välittömästi käytön jälkeen - valitettavasti yli 30% poistaa tietoja vain sattumanvaraisesti ja 6,5% ei ollenkaan.

Lappeenrannassa Tiedonhallinnan käsikirjassa on määritelty sallittujen opetussovellusten käyttö ja Tiedonhallinnan käsikirjan käytöstä on koulutettu koko henkilöstö - koulutusten siirtyminen käytäntöön on kuitenkin hidasta ja vaatii toistoja. Nyt hieman yli 55% vastanneista kertoi tutustuneensa sallittuihin sovelluksiin, kun taas lähes 45% ei näin ollut tehnyt. Positiivista oli huomata, että Eduksin rooli opetussovellusten tarkastamisessa oli kiirinyt kentälle - yli 62% opettajista ottaisi yhteyttä Eduksiin, jos tarvitsee opetukseensa uuden sovelluksen.

Kysely antoi meille kattavan kuvan opettajien digiturvakäytänteistä ja tämän pohjalta jatkamme työtämme kyberturvallisuuden parantamisessa!

Jaa sivu: