HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Opettajien osaamisen kehittämisen työkalujen arviointia

Julkaistu 11.11.2022 Muokattu 11.8.2023

Lukiohankkeen osatavoitteena on opettajien digitaalisen osaamisen ja laaja-alaisen osaamisen kehittäminen. Sen yhtenä keskeisenä kulmakivenä on se, miten osaamista voidaan kartoittaa, jotta kehittämistoimet voidaan suunnata oikein.

Opekasta vauhtia

Lappeenrannassa on muutaman vuoden välein kartoitettu osaamista Opeka-kyselyin ja se on ollut toimiva työkalu alkuvaiheen kehittämisessä. Opeka on antanut pitkän aikavälin tuloksia siitä, miten osaamisen on kehittynyt. Samoin kunta on saanut vertailutietoa muualta Suomesta. Opeka on kuitenkin saanut kritiikkiä siitä, että kysymyspatteristo ei aina anna sitä tietoa, joka olisi tarpeellista paikallisen kehittämisen näkökulmasta. Osin myös kysymyksiä pidettiin vanhentuneina.

Selfie - EU:n tarjoama itsearviointiväline

Kaaviokuva selfiekyselyn tuloksista

Selfie on EU:n tarjoama työkalu, jonka avulla saadaan kuva oppimisyhteisön näkemyksistä digiteknologian hyödyntämisestä oppimisessa. Sen avulla kartoitetaan, miten yhteisön jäsenet kokevat oman osaamisensa vaikuttaa digiteknologioiden käyttöön. Selfie on kehitetty osana Euroopan Komission Erasmus+ -hanketta.

Selfie-sivustoilta löytyvät työkalut ja ohjeet palvelun käyttöön. Selfien hyviä puolia on monia: 

  • prosessin helppous viehättää
  • raportit on visualisoitu hyvin
  • ohjelmisto sisältää analytiikkaa
  • tulosten visualisointi tukee kehityskohteiden valintaa.
  • tukee myös laaja-alaisen osaamisen ja pedagogisen osaamisen kahittämistä
  • tukee kehittämissuunnitelma tekemisestä

Ongelmana tässäkin työvälineessä on tietysti se, mistä löytyy hyvä hetki kyselyn toteuttamiselle. Osin kysymykset ovat myös teknisiä ja vaikeita ymmärtää.

Oppilaitoksen oma kysely

Kolmantena vaihtoehtona on rakentaa itse toteutettu Forms-kysely. Kyselyn valttina on se, että kysely on paikallinen ja lähtee organisaation omasta tarpeesta. Omaa kyselyä on helppo muokata ajantasaiseksi. Vastausten pohjalta voidaan räätälöidä tarvepohjainen täydennyskoulutus. Paikallinen kysely ei kuitenkaan anna vertailudataa oman organisaation ulkopuolelta.

Mihin päädyimme?

Lukion johtoryhmä päätti, että Lappeenranta pilotoi SELFIE-kyselyn käyttöä. Kirjoitamme kokemuksistamme tulevissa artikkeleissa.

 

Jaa sivu: