HUOM! Wilmaan kirjaudutaan "Kirjaudu lappee.fi tai edu.lappeenranta.fi -painikkeella". EI käyttäjänimellä ja salasanalla! Oppilaan kirjautumisohjeet aukeavat linkistä: Oppilaan ohjeet
Julkaisut

Digitaalisen osaamisen kehittäminen SELFIE-työkalun avulla.

Julkaistu 12.1.2023 Muokattu 10.8.2023
Tietokone

Laaja-alainen osaaminen ja digitaaliset innovaatiopolut -hankkeessa kehitetään lukioiden digitaalista toimintaympäristöä, oppilaiden ja henkilökunnan laaja-alaista ja digitaalista osaamista, sekä opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointiosaamista. Lappeenrannan lukiot päättivät aloittaa työn tekemällä huolellisen nykytila-analyysin. Tähän valittiin SELFIE-työkalu. Työkalun avulla hankeen aikana on tarkoitus tehdä huolellinen nykytila-analyysi, hyödyntää ohjelmiston analytiikkaa kehittämissuunnitelmien tekemisessä ja aloittaa kehittämistarpeiden toimeenpano. 

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the Use of Innovative Educational Technologies) on maksuton itsearviointiväline. Sen tarkoituksena on auttaa oppilaitoksia sisällyttämään digitaaliteknologia opetukseen, oppimiseen ja arviointiin. SELFIE perustuu vahvasti tutkimukseen, ja se on kehitetty digitaalisen aikakauden oppimisen edistämistä oppilaitoksissa koskevan Euroopan komission kehyksen pohjalta.

SELFIE kerää anonyymisti oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja koulujen johtajien näkemyksiä siitä, miten teknologiaa käytetään heidän oppilaitoksissaan. Näkemykset kerätään kyselyllä, jossa on lyhyitä väitteitä ja kysymyksiä, joihin vastataan asteikolla 1–5. Kysymyksiin ja väitteisiin vastaaminen vie noin 20 minuuttia. Näiden tietojen pohjalta väline tuottaa raportin, eräänlaisen tilannekuvan (”selfien”) oppilaitoksen vahvuuksista ja heikkouksista digiteknologian käytössä.

SELFIE-välinettä voivat käyttää alemman ja ylemmän perusasteen oppilaitokset sekä ammatilliset oppilaitokset Euroopassa ja sen ulkopuolella. Se toimii yli 30 kielellä. Välinettä voidaan hyödyntää missä tahansa oppilaitoksessa – myös sellaisessa, jonka infrastruktuuri ja laitteisto on vähemmän kehittynyttä ja jossa teknologian käyttö on vähäisempää.

Lähde: Linkki SELFIE-sivustolle 

 

 

Jaa sivu: