Tukisivut toimivat jatkossa vain kaupungin sisäisesti. Kirjautuminen tapahtuu painamalla "Lappeenrannan opettajat: Lappeenranta Entra ID" -painiketta.
Julkaisut

Lappeenrannan lukioiden digitaalisen ekosysteemihankkeen päätössanat

Julkaistu 16.8.2023 Muokattu 16.8.2023
opiskelijoita löuokissa

Lappeenrannan digitaalinen ekosysteemihankkeessa saavutettiin konkreettisia tuloksia lukiokoulutuksen digitaalisen toimintaympäristön kehittämisessä, opettajien osaamisen vahvistamisessa, oppivelvollisuuden laajenemisen haasteiden kohtaamisessa ja analytiikkatyövälineiden kehittämisessä.

Hankkeen vaikutukset opettajien opetukseen ja oppilaiden/opiskelijoiden opiskeluun olivat merkittäviä. Osallistaminen ja käyttäjälähtöisyyden lisääminen  olivat avainasemassa hankkeessa onnistumisessa. Hankkeesta tiedotettiin aktiivisesti eri foorumeilla ja tapahtumissa:

 • Digioppimisen Areena, 29.11.2022
 • Lops-Tuunaamo, 24.1.2022
 • Opetushallitus, Lukiokoulutus, 10.2.2023
 • Etelä-Karjalan ja Kaakon lukioiden tapaaminen Lappeenrannassa, 10.3.2023
 • Seutukuntien lukioiden seminaari, 5.5.2023
 • Lisäksi keskustelimme hankkeesta ITK-päivillä syksyllä 2022 ja keväällä 2023 lukuisten eri sidosryhmien kanssa.

Mitä opittiin?

Hankkeen aikana kohdattiin haasteita erityisesti analytiikkatyön toteuttamisessa, tietosuojaan liittyvissä selvityksissä ja teknisissä esteissä. Hankkeesta opittiin, että:

 • Pienet selkeät osatavoitteet ovat tärkeitä: Selkeät tavoitteet ohjaavat toimintaa oikeaan suuntaan ja resurssit käytetään tehokkaasti.
 • Palvelumuotoilu on tehokas osallistaja: Palvelumuotoilu sitouttaa toimijat ja auttaa arvioimaan nykyisen systeemin vahvuudet ja kehittämistarpeet.
 • Osaamisen kehittäminen vaatii suunnitelmallisuutta. 
 • Joustavuus haasteisiin vastaamisessa: Joustavuus on avain haasteiden tehokkaaseen käsittelyyn ja resurssien sopeuttamiseen tarpeen mukaan.
 • Tulosten jakaminen: Tulosten jakaminen muiden kanssa edistää hankkeen vaikutusta laajemmin.

Miten tästä eteenpäin?

Hankkeen jälkeen digitaalisen oppimisympäristön kehittäminen jatkuu. Osaamisen kehittäminen, laitteiden hankintamalli, ja analytiikkatyövälineiden kehittäminen ovat edelleen tärkeitä painopistealueita. Hankkeessa saavutetut tulokset ja työkalut ovat käytössä jatkossakin, ja yhteistyö lukioiden, tietohallinnon ja muiden toimijoiden kanssa jatkuu suunnitellusti. Suuret kiitokset kaikille hankkeissa mukana olleille. Yhteistyö ja kehittäminen jatkuu.

Jaa sivu: